1. Prevádzkovateľ portálu

Prevádzkovateľom internetového portálu www.devarkids.sk  je spoločnosť E.VVIA, s.r.o., Hlboké 1564, 972 01  Bojnice, Slovenská republika. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín dňa 11.12.2007, oddiel: Sro, vložka číslo 18550/R.
IČO: 36 854 778
DIČ: 2022513834
IČ DPH: SK 2022513834

2. Nákup

Pri nákupe v e-shope www.devarkids.sk  nie je potrebná registrácia kupujúceho. Objednávku bude uskutočnená po vyplnení osobných údajov - meno, priezvisko, e-mailová adresa, mesto, krajina a telefónne číslo kupujúceho. Údaje sú vyžadované len pre spoľahlivé uskutočnenie nákupu a nebudú ďalej rozširované mimo okruh spoločnosti.

3. Ceny

Platia ceny, ktoré sú uvedené pri jednotlivých produktoch. Pri tovare sú uvedené ceny S DPH (teda zahŕňajú aj 10%-nú daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty na knižné tituly). Pri potvrdení objednávky sa k cenám tovaru pripočítava cena dopravy, prípadne cena za dobierku. Ceny týkajúce sa dopravy a platby na základe dobierky sú uvedené s DPH.

4. Objednávka

Uskutočnenie objednávky a samotný nákup je možný na základe vloženia tovaru do košíka. Po vyplnení osobných údajov, výbere spôsobu platby a dopravy a následnej kontrole údajov je potrebné kliknúť na potvrdenie objednávky. Po uskutočnení objednávky príde kupujúcim e-mail v slovenskom jazyku. Objednávku je možné stornovať do 24 hodín od jej vykonania buď na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na čísle uvedenom na internetovej stránke www.devarkids.sk

5. Platba

V súčasnosti je možné platbu uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • na základe dobierky, teda platba pri prevzatí tovaru v mieste bydliska alebo na pošte;
  • prostredníctvom služby CardPay (VISA, MasterCard);
  • na základe platby na náš účet – ak si kupujúci zvolí túto možnosť, zašleme mu na e-mailovú adresu údaje potrebné pre uskutočnenie platby (číslo účtu, IBAN, banka, variabilný symbol) – zálohovú faktúru. Kupujúci zašle príslušnú sumu na daný účet a pre každý prípad je potrebné, aby mal doklad o zaplatení k dispozícií.

 

6. Poštovné

 Doprava sa uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej pošty alebo spoločnosti GLS, pričom účtované sú nasledovné ceny:

* pri objednávke nad 39 Eur doprava zdarma
* pri objednávke do 39 Eur:
    * Slovenská pošta: 1,50 Eur pri platbe vopred, doručenie na poštu, do 1 kg
    * Slovenská pošta: 2,50 Eur pri dobierke, doručenie na poštu. do 1 kg
    * kuriér GLS: 2,50 Eur 
    * kuriér GLS: 3,50 Eur pri dobierke
Uvedené ceny platia pre odoslanie klasických zásielok na Slovensko a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Ceny poštovného sú uvedené vrátane DPH. K uvedeným sumám neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky. V prípade, že poskytujeme určité špeciálne akcie (napríklad bezplatné doručenie) platia rovnaké podmienky (tovar v jednej zásielke a doručenie v rámci SR), ale za dopravu nezaplatíte.
Poštovné do zahraničia
 Doručenie je možné po uskutočnení platby iba cez platobnú kartu (VISA, Visa Electron, Maestro, MasterCard,) alebo prostredníctvom medzinárodného bankového prevodu. 
 

7. Čas dodania

Pri platbe na dobierku odosielame tovar na druhý deň od obdržania objednávky, pričom lehota dodania je 1-3 pracovní dni. Pri platbe na účet odošleme tovar po obdržaní úhrady, lehota dodania je taktiež 1-3 dni. V prípade, že bude objednávka uskutočnená počas sviatkov (napr. Vianoce, Veľká noc, dni pracovného pokoja a iné), môže byť dodávka o niekoľko dní oneskorená.

8. Forma dodania

Tovar zasielame formou balíčka resp. balíkovej dobierky, pričom platba za dopravu závisí od hmotnosti objednávky. Jedna omaľovanka bez balenia má hmotnosť cca. 100 gramov.

9. Vrátenie tovaru

Podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb  na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia. Náklad na vrátenie tohto tovaru (balenie, poštovné, doprava) znáša spotrebiteľ – kupujúci. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené na bankový účet prevodom, preto je potrebné aby pri vrátení tovaru uviedol potrebné bankové údaje. Kupujúci priloží v balíku s vráteným tovarom písomný dokument, v ktorom vyjadrí svoju vôľu – teda že tovar vracia, kedy mu bol doručený, kedy ho odosiela späť, bankové údaje pre vrátenie sumy, osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail) ako aj vlastnoručný podpis. Vrátený tovar, ktorý kupujúci odošle formou dobierky, nebude prevzatý.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že kúpený tovar podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a taktiež v prípade, že je kúpený tovar uzavretý v ochrannom obale a po dodaní bol tento ochranný obal porušený. Ak teda kupujúci poruší obal potravinových produktov, otvorí fľaše či poháre, nemá nárok na vrátenie tohto tovaru.

10. Záruka

Podľa zákona je záruka stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy bol tovar doručený kupujúcemu. Kupujúci je povinný si zásielku skontrolovať už pri preberaní a ak nespĺňa požiadavky uvedené na internetovej stránky, prípadne v kúpnej zmluve, je povinný okamžite tieto nezrovnalosti oznámiť predávajúcemu. Ak bude zistené, že chyba vznikla na strane predávajúceho, má kupujúci nárok na opravu dodaného tovaru prípadne na výmenu chybného tovaru za nový na náklady predávajúceho (posúdenie, či je možné vykonať opravu tovaru alebo je potrebné ho vymeniť za nový tovar, uskutoční predávajúci). Predávajúci a kupujúci sa tiež môžu dohodnúť, že kupujúci bude užívať poškodený tovar a predávajúci mu naň poskytne určitú zľavu. Ak sa bude chyba opakovať, kupujúci má nárok na odstúpenie od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar bez udania dôvodu, môže tak urobiť do 2 dní od prevzatia tovaru a na vlastné náklady.

Záruka na tovar sa nevzťahuje ak:

  • je tovar poškodený prirodzeným mechanickým opotrebením;
  • je tovar poškodený vonkajšími vplyvmi (bol vystavený dažďu, sneženiu, ...) a tiež ak vznikla škoda v dôsledku živelnej udalosti a katastrofy, násilným poškodením, vplyvom poveternostných podmienok alebo používaním v neobvyklých podmienkach;
  • manipulovala s tovarom neoprávnená osoba, ktorá ho mechanicky poškodila;
  • bol tovar poškodený v dôsledku manipulácie, ktorá je v rozpore s návodom na obsluhu;
  • bol obal alebo obsah tovaru poškodený nesprávnou manipuláciou kupujúcim (roztrhnutie, obliatie a iné mechanické poškodenie);
  • ak kupujúci poškodil licenčný kód umiestnený na zadnej strane titulu, ktorý je potrebný na správne fungovanie aplikácie;
  • ak si kupujúci nemôžu nainštalovať aplikáciu do svojho mobilného telefónu alebo tabletu z rôznych dôvodov a omaľovanka tak nespĺňa svoj hlavný účel.

Ak chce kupujúci správne využívať omaľovanku a všetky jej funkcie, je povinný pred kúpou omaľovanky zistiť, či jeho mobilné zariadenie alebo tablet umožňuje bezplatné stiahnutie aplikácie Devarkids (teda či má vyhovujúci operačný systém, či má v zariadení dostatok pamäte na inštaláciu aplikácie, či má prístup na internet a podobne ...). Záruka sa nevzťahuje na vrátenie omaľovanky z dôvodu, že si kupujúci neskontroloval vyššie uvedené špecifikácie a nemôže tak omaľovanku plne využívať.
Predávajúci sa k reklamácií vyjadrí najneskôr do 30-tich dní od podania reklamácie a kupujúceho upozorní o vybavení reklamácie telefonicky alebo e-mailom. Ak bude reklamácia oprávnená, znáša náklady s ňou spojené predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu aj s príslušným vyjadrením na jeho náklady. Ak bola reklamácia oprávnená, nová záručná doba začína plynúť od dátumu vybavenia reklamácie a predlžuje sa o dĺžku reklamačného konania.

V súčasnosti je pre kupujúcich k dispozícií aj online riešenie sporov na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. K dispozícií je formulár pre vyplnenie potrebných údajov a sťažností, existuje aj možnosť pripojenia potrebných dokumentov. 

 

11. Ochrana osobných údajov

 11.1 Spoločnosť E.VVIA spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke spoločnosti E.VVIA (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

11.2 Spoločnosť E.VVIA spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:
a. titul,
b. meno,
c. priezvisko,
d. veková hranica,
e. bydlisko,
f. e-mailová adresa,
g. fakturačná adresa,
h. adresa dodania tovaru,
i. kontaktné telefónne číslo,
j. cookies
k. číslo účtu
l. recenzie kníh
m. história nákupov
 
za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na eshope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.
11.3 Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii spoločnosti E.VVIA  dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti E.VVIA súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy/SMS správyodoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti E.VVIA súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:
a. vo svojom profile ak je zaregistrovaná
b. prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu s novinkami
c. prostredníctvom žiadosti odoslanej na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                                                                                                              
   Spoločnosť E.VVIA po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
11.4 Spoločnosť E.VVIA vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
11.5 Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, žeje staršia ako 16 rokov a je oprávnenásvoje osobné údaje poskytnúť spoločnosti E.VVIA, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.
11.6 Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:
a. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. od spoločnosti E.VVIA vyžadovať
1. od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
2.presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť E.VVIA získala jej osobné údaje na spracúvanie,
3.zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4.opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
5.likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
6.likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
b. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. u spoločnosti E.VVIA namietať voči
1.spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
2.využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
4.jej profilovaniu s využitím cookies,
11.7 Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:
1.nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
2.vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
3.založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 
V prípadoch podľa a) a c) je E.VVIA povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany E.VVIA, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
11.8 Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
11.9 Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
11.10 Cookies Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. 
Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. 
Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:
a. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
b.Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok.
c.Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.
11.11 V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
a. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
b.GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942,
 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018
12.2 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.devarkids.sk.
12.3 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
12.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.