1. Prevádzkovateľ portálu

Prevádzkovateľom internetového portálu www.devarkids.sk  je spoločnosť E.VVIA, s.r.o., Hlboké 1564, 972 01  Bojnice, Slovenská republika. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín dňa 11.12.2007, oddiel: Sro, vložka číslo 18550/R.
IČO: 36 854 778
DIČ: 2022513834
IČ DPH: SK 2022513834

2. Nákup

Pri nákupe v e-shope www.devarkids.sk  nie je potrebná registrácia kupujúceho. Objednávku bude uskutočnená po vyplnení osobných údajov - meno, priezvisko, e-mailová adresa, mesto, krajina a telefónne číslo kupujúceho. Údaje sú vyžadované len pre spoľahlivé uskutočnenie nákupu a nebudú ďalej rozširované mimo okruh spoločnosti.

3. Ceny

Platia ceny, ktoré sú uvedené pri jednotlivých produktoch. Pri tovare sú uvedené ceny S DPH (teda zahŕňajú aj 10%-nú daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty na knižné tituly). Pri potvrdení objednávky sa k cenám tovaru pripočítava cena dopravy, prípadne cena za dobierku. Ceny týkajúce sa dopravy a platby na základe dobierky sú uvedené s DPH.

4. Objednávka

Uskutočnenie objednávky a samotný nákup je možný na základe vloženia tovaru do košíka. Po vyplnení osobných údajov, výbere spôsobu platby a dopravy a následnej kontrole údajov je potrebné kliknúť na potvrdenie objednávky. Po uskutočnení objednávky príde kupujúcim e-mail v slovenskom jazyku. Objednávku je možné stornovať do 24 hodín od jej vykonania buď na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na čísle uvedenom na internetovej stránke www.devarkids.sk

5. Platba

V súčasnosti je možné platbu uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • na základe dobierky, teda platba pri prevzatí tovaru v mieste bydliska alebo na pošte;
  • prostredníctvom služby CardPay (VISA, MasterCard);
  • na základe platby na náš účet – ak si kupujúci zvolí túto možnosť, zašleme mu na e-mailovú adresu údaje potrebné pre uskutočnenie platby (číslo účtu, IBAN, banka, variabilný symbol) – zálohovú faktúru. Kupujúci zašle príslušnú sumu na daný účet a pre každý prípad je potrebné, aby mal doklad o zaplatení k dispozícií.

 

6. Poštovné

 

Doprava sa uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej pošty alebo spoločnosti GLS, pričom účtované sú nasledovné ceny:
* pri objednávke nad 39 Eur doprava zdarma
* pri objednávke do 39 Eur:
    * Slovenská pošta: 1,50 Eur pri platbe vopred, doručenie na poštu, do 1 kg
    * Slovenská pošta: 2,50 Eur pri dobierke, doručenie na poštu. do 1 kg
    * kuriér GLS: 2,50 Eur 
    * kuriér GLS: 3,50 Eur pri dobierke
Uvedené ceny platia pre odoslanie klasických zásielok na Slovensko a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Ceny poštovného sú uvedené vrátane DPH. K uvedeným sumám neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky. V prípade, že poskytujeme určité špeciálne akcie (napríklad bezplatné doručenie) platia rovnaké podmienky (tovar v jednej zásielke a doručenie v rámci SR), ale za dopravu nezaplatíte.
Poštovné do zahraničia
 Doručenie je možné po uskutočnení platby iba cez platobnú kartu (VISA, Visa Electron, Maestro, MasterCard,) alebo prostredníctvom medzinárodného bankového prevodu. 
 

7. Čas dodania

Pri platbe na dobierku odosielame tovar na druhý deň od obdržania objednávky, pričom lehota dodania je 1-3 pracovní dni. Pri platbe na účet odošleme tovar po obdržaní úhrady, lehota dodania je taktiež 1-3 dni. V prípade, že bude objednávka uskutočnená počas sviatkov (napr. Vianoce, Veľká noc, dni pracovného pokoja a iné), môže byť dodávka o niekoľko dní oneskorená.

8. Forma dodania

Tovar zasielame formou balíčka resp. balíkovej dobierky, pričom platba za dopravu závisí od hmotnosti objednávky. Jedna omaľovanka bez balenia má hmotnosť cca. 100 gramov.

9. Vrátenie tovaru

Podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb  na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia. Náklad na vrátenie tohto tovaru (balenie, poštovné, doprava) znáša spotrebiteľ – kupujúci. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené na bankový účet prevodom, preto je potrebné aby pri vrátení tovaru uviedol potrebné bankové údaje. Kupujúci priloží v balíku s vráteným tovarom písomný dokument, v ktorom vyjadrí svoju vôľu – teda že tovar vracia, kedy mu bol doručený, kedy ho odosiela späť, bankové údaje pre vrátenie sumy, osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail) ako aj vlastnoručný podpis. Vrátený tovar, ktorý kupujúci odošle formou dobierky, nebude prevzatý.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že kúpený tovar podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a taktiež v prípade, že je kúpený tovar uzavretý v ochrannom obale a po dodaní bol tento ochranný obal porušený. Ak teda kupujúci poruší obal potravinových produktov, otvorí fľaše či poháre, nemá nárok na vrátenie tohto tovaru.

10. Záruka

Podľa zákona je záruka stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy bol tovar doručený kupujúcemu. Kupujúci je povinný si zásielku skontrolovať už pri preberaní a ak nespĺňa požiadavky uvedené na internetovej stránky, prípadne v kúpnej zmluve, je povinný okamžite tieto nezrovnalosti oznámiť predávajúcemu. Ak bude zistené, že chyba vznikla na strane predávajúceho, má kupujúci nárok na opravu dodaného tovaru prípadne na výmenu chybného tovaru za nový na náklady predávajúceho (posúdenie, či je možné vykonať opravu tovaru alebo je potrebné ho vymeniť za nový tovar, uskutoční predávajúci). Predávajúci a kupujúci sa tiež môžu dohodnúť, že kupujúci bude užívať poškodený tovar a predávajúci mu naň poskytne určitú zľavu. Ak sa bude chyba opakovať, kupujúci má nárok na odstúpenie od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar bez udania dôvodu, môže tak urobiť do 2 dní od prevzatia tovaru a na vlastné náklady.

Záruka na tovar sa nevzťahuje ak:

  • je tovar poškodený prirodzeným mechanickým opotrebením;
  • je tovar poškodený vonkajšími vplyvmi (bol vystavený dažďu, sneženiu, ...) a tiež ak vznikla škoda v dôsledku živelnej udalosti a katastrofy, násilným poškodením, vplyvom poveternostných podmienok alebo používaním v neobvyklých podmienkach;
  • manipulovala s tovarom neoprávnená osoba, ktorá ho mechanicky poškodila;
  • bol tovar poškodený v dôsledku manipulácie, ktorá je v rozpore s návodom na obsluhu;
  • bol obal alebo obsah tovaru poškodený nesprávnou manipuláciou kupujúcim (roztrhnutie, obliatie a iné mechanické poškodenie);
  • ak kupujúci poškodil licenčný kód umiestnený na zadnej strane titulu, ktorý je potrebný na správne fungovanie aplikácie;
  • ak si kupujúci nemôžu nainštalovať aplikáciu do svojho mobilného telefónu alebo tabletu z rôznych dôvodov a omaľovanka tak nespĺňa svoj hlavný účel.

Ak chce kupujúci správne využívať omaľovanku a všetky jej funkcie, je povinný pred kúpou omaľovanky zistiť, či jeho mobilné zariadenie alebo tablet umožňuje bezplatné stiahnutie aplikácie Devarkids (teda či má vyhovujúci operačný systém, či má v zariadení dostatok pamäte na inštaláciu aplikácie, či má prístup na internet a podobne ...). Záruka sa nevzťahuje na vrátenie omaľovanky z dôvodu, že si kupujúci neskontroloval vyššie uvedené špecifikácie a nemôže tak omaľovanku plne využívať.
Predávajúci sa k reklamácií vyjadrí najneskôr do 30-tich dní od podania reklamácie a kupujúceho upozorní o vybavení reklamácie telefonicky alebo e-mailom. Ak bude reklamácia oprávnená, znáša náklady s ňou spojené predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu aj s príslušným vyjadrením na jeho náklady. Ak bola reklamácia oprávnená, nová záručná doba začína plynúť od dátumu vybavenia reklamácie a predlžuje sa o dĺžku reklamačného konania.

V súčasnosti je pre kupujúcich k dispozícií aj online riešenie sporov na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. K dispozícií je formulár pre vyplnenie potrebných údajov a sťažností, existuje aj možnosť pripojenia potrebných dokumentov. 

11. Ochrana osobných údajov

Uvedením  a  poskytnutím  osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko, telefonický kontakt a e-mail udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho  osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so  zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.  Kupujúci  zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje,  že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

12. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou, za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka pošty). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.devarkids.sk.