DEVAR kids – detské knihy, rozprávky a živé omaľovanky s doplnenou realitou. Jedinečný produkt na trhu detských hračiek, ktorý umožňuje dieťaťu nielen vymaľovávať obrázky alebo čítať knihy, ale obrázky z omaľovanky aj oživiť, počúvať audiorozprávku alebo pozerať kreslený film vytvorený vlastnými rukami.

Skupina spoločností „Devar“ sa zaoberá vydávaním knižnej produkcie pre deti všetkých vekových kategórií, v ktorej je aplikovaná technológia doplnenej reálnosti. Táto technológia umožňuje vytvárať detskú produkciu, ktorá je veľmi poučná a zaujímavá. Použitím tlačených médií (knihy, omaľovanky, rozprávky, vzdelávacie plagáty) a obvyklých komunikačných nástrojov (tablet alebo mobilný telefón) môže dieťa oživiť stranu v knihe a uvidieť oveľa viac ako je zobrazené na ilustráciách. Úspešný rozvoj činnosti alebo vzdelávania priamo závisí od zapojenia sa do procesu. Používanie technológie doplnenej reality umožňuje umiestniť dieťa do centra akcie. Za niekoľko mesiacov si hrdinov i rozprávky Devar KIDS obľúbilo viac ako 100 000 detí! Detské rozprávky a omaľovanky Devar KIDS  predstavujú pre dieťa možnosť vytvoriť si vlastný kreslený film, oživiť svojich hrdinov, rozvíjať fantáziu i vynaliezavosť v tvorivom procese.

Ide o celý komplex rozvoja vzdelávacích aktivít pre deti:

  1. Možnosť vymaľovať obrázky obľúbených hrdinov podľa svojho želania.
  2. Jedinečná príležitosť oživiť hrdinov priamo doma!
  3. Hra s oživenými postavičkami.
  4. Niektoré rozprávky obsahujú audioknihu a prehrávajú hudbu!

Skupina spoločností „Devar“ má zastúpenie vo viac ako 30-tich regiónoch Ruskej federácie, Kazachstanu, Bieloruska, Ukrajiny a iných krajín. Za niekoľko rokov existencie týchto produktov si hru a vzdelávanie s nimi obľúbili tisíce detí na celom svete. Celá produkcia Devar KIDS má príslušné certifikáty kvality vyvinuté v súlade s GOST štandardami a legislatívnymi požiadavkami.

Výrobcom produkcie je spoločnosť Laboratory 24.

AR-technológie v našich knihách:

Objekt v doplnenej realite

AR Item (Objekt v doplnenej realite) - pri namierení kamery zariadenia na vytlačený obrázok sa objekt (postavička) premení na trojrozmerný „Devar“ v doplnenej realite.

Animované objekty

Animated Item (Animované objekty) - Devary sa hýbu a pohybujú v priestore.

Audio podpora

Voice and Music (V&M) (Audio podpora) - Devary sú sprevádzaný hudbou, hlasom rozprávača či dabingom.

Hlasové ovládanie

Voice Control (Hlasové ovládanie) - Devarov je možné ovládať prostredníctvom hlasových príkazov.

Interaktívne ovládanie objektu

AR Item Control (Interaktívne ovládanie objektu) - Devarov je možné ovládať prostredníctvom klávesov v aplikácií.

Oživenie obrázku ako „dvojča“

Twin AR Coloring (Oživenie obrázku ako „dvojča“) - Devar je rovnako farebný vo všetkých detailoch ako vymaľovaný obrázok.

Vymaľovanie prvkov

Element AR Coloring (Vymaľovanie prvkov) - Devar získava sfarbenie podľa farby, ktorou je vymaľovaná iba časť prvku.

Reakcia na dotyk

Hand AR Touch (AR Touch) (Reakcia na dotyk) - Devar reaguje na dotyk ruky.

Priestorová aktivita

In-Space Activity (Priestorová aktivita) - Devar rozpoznáva reálne predmety prostredia a komunikuje s nimi.

Hravý proces

AR Gaming (Hravý proces) - Devar sa prenesie do herného priestoru, v ktorom môže byť riadený.

Virtuálny objekt sleduje kameru

AR Spy (Virtuálny objekt sleduje kameru) - Devar sleduje pozíciu kamery a pohybuje sa v jej smere.

Interakcia objektov

Cross-AR Effect (Interakcia objektov) - Devary na seba navzájom pôsobia.

Aktivácia pomocou kódu

Unique Code Access (UC Access) (Aktivácia pomocou kódu) - pre aktiváciu práce s knihou je potrebné vložiť kód.

Aktivácia pomocou rozpoznávania

Recognition Access (Aktivácia pomocou rozpoznávania) - pre aktiváciu práce s knihou je potrebné namieriť kameru na značku na obale.

Interakcia s objektom cez dotyk na obrazovke

AR Tap Interaction (Interakcia s objektom cez dotyk na obrazovke) - Devar vykoná určitú činnosť ak sa dotknete priamo jeho alebo predmetu na obrazovke.

Model dokreslenia používateľom

AR Coloring In-Progress (Model dokreslenia používateľom) - Devar v sebe zahŕňa prvky, ktoré dokreslil používateľ.

Súbor vymaľovaného modelu pozostáva z jednotlivých

AR Coloring Constructor (Súbor vymaľovaného modelu pozostáva z jednotlivých) - Devar sa vytvára z jednotlivých vymaľovaných častí.

Postupné skenovanie veľkých formátov

Broadsheet Step Scan (Postupné skenovanie veľkých formátov) - postupné skenovanie veľkoformátového obrázku pre vytvorenie trojrozmerného modelu.